Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσο λίγα,
Μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά.

ΔΩΡΕΑ
ΔΩΡΕΑ
ΔΩΡΕΑ
ΔΩΡΕΑ
ΔΩΡΕΑ
ΔΩΡΕΑ